TRV:04506

ID TRV:04506
Bok 560
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Funksjonalitet ved feiltilstand: Det skal være funksjonalitet for at det ved feil på det primære overvåkningssystemet kan iverksettes tiltak så tjenestene opprettholdes i dublerte/redundante ressurser.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt - "Administrasjon av av driftstøttesystemet"