TRV:04511

ID TRV:04511
Bok 550
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Et dvergsignal skal kunne vise:
  1. Signal 43, ”Kjøring forbudt”. Lys i lampe R1 og R2
  2. Signal 44, ”Varsom kjøring tillatt”. Lys i lampe R1 og R3
  3. Signal 45, ”Kjøring tillatt”. Lys i lampe R1 og R4
  4. Signal 46 A, ”Frigitt for lokal skifting”. Lys i lampe R3, ellerSignal 46 B, ”Frigitt for lokal skifting”. Lys i lampe R2 og R4
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon