TRV:04513

ID TRV:04513
Bok 550
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) Signalbildet i et dvergsignal skal kunne ses og oppfattes entydig på 200 meters avstand.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon