TRV:04525

ID TRV:04525
Bok 525
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Geoteknisk prosjektering i forbindelse med jernbanebruer skal utføres i henhold til Norsk Standard NS - EN 1997-1 og NS-EN 1997-2.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon