TRV:04532

ID TRV:04532
Bok 525
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst f) Grensetilstandens krav er at dimensjonerende kapasitet skal være større eller lik dimensjonerende lastvirkning.

Dimensjonerende last og kapasitet er definert som følger:

  • dimensjonerende last: Pγ = P·γf
  • dimensjonerende kapasitet: Sγ = S/γm
  • P = karakteristisk last
  • S = karakteristisk kapasitet
  • γm = materialkoeffisient
  • γf = lastkoeffisientf

Beregning av dimensjonerende last og bruk av lastkoeffisienter er generelt beskrevet i kapittel 5 Laster.

Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon