TRV:04534

ID TRV:04534
Bok 525
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst h) Poretrykket skal bestemmes vha. målinger eller beregninger basert på ugunstigste opptredende vannstand.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon