TRV:04535

ID TRV:04535
Bok 525
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst i) Karakteristisk kapasitet skal være en forsiktig anslått middelverdi av de målinger og resultater som ligger til grunn.
  1. Utførelse: Det skal herunder også tas hensyn til eventuelle systematiske feil, valgt prøvemetode og naturgitte variasjoner.
  2. Utførelse: For deformasjonsberegninger skal de mest sannsynlige verdier velges.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon