TRV:04536

ID TRV:04536
Bok 525
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst j) Materialkoeffisienter skal velges på grunnlag av skadekonsekvensklasse (iflg. NS-EN 1990) og mekanisme som kan forventes avhengig av jordart.
  1. Utførelse: Følgende materialkoeffisienter skal benyttes ved bruprosjektering i bruddgrensetilstanden:
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon