TRV:04538

ID TRV:04538
Bok 525
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst l) I bruksgrensetilstanden skal materialkoeffisient γm = 1,0 benyttes.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon