TRV:04551

ID TRV:04551
Bok 525
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Bæreevne av fundament på berg skal kontrolleres ved geologisk kartlegging og vurdering av mulig utglidning langs svakhetsplan i bergarten.

Ingeniørgeologiske forundersøkelser og rapportering gjøres i samsvar med Statens vegvesen håndbok N200 Vegbygging (2022). Vurdering av bæreevne skal gjøres på bakgrunn av observasjoner og beregninger. Når grunnarbeider utføres skal ingeniørgeolog være til stede i nødvendig utstrekning for å vurdere bæreevne, behov for stabilitetssikring og gjøre andre nødvendige vurderinger.

Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Ingeniørgeologisk prosjektering skal gjøres i to faser, først når tiltaket prosjekteres, deretter er hensikten med dette kravet at ingeniørgeolog skal være til stede også når tiltaket utføres og berget er avdekket ettersom det er først da sikringstiltak og andre nødvendige tiltak kan detaljeres.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon