TRV:04552

ID TRV:04552
Bok 525
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Materialkoeffisienten skal ved fundamentering på berg settes lik 2,0.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon