TRV:04553

ID TRV:04553
Bok 525
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Ved direkte fundamentering på berg skal kontroll mot glidning av fundamentet utføres etter formel 6.3.

'"`UNIQ--math-00000000-QINU`"'

Vx= dimensjonerende skjærkraft i fugen i bruas tverretning

Vy = dimensjonerende skjærkraft i fugen i bruas lengderetning

μ = friksjonskoeffisient fundament - berg

Friksjonskoeffisienten, μ, skal dokumenteres i det enkelte tilfelle. Normalt regnes μ lik 1,0.

Grafikkvisning [math]\displaystyle{ \left( V_x^2 + V_y^2 \right)^\frac{1}{2} \leq \mu N }[/math]
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon