TRV:04556

ID TRV:04556
Bok 525
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Beregningene kan utføres ved effektivspenningsanalyse eller totalspenningsanalyse avhengig av grunnforholdene. Valg av analysemetode vurderes i hvert enkelt tilfelle.
  1. Utførelse: Beregningene skal inkludere effekter fra
  • lagdelt jord
  • nabofundamenter
  • fundamentform
  • terrenghelning
  • fundamenteringsdybde
  • skrå last
  • grunnvann

Det skal vurderes i hvilken grad disse vil kunne endres over tid, og eventuelt stilles betingelser for utførelsen.

Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon