TRV:04569

ID TRV:04569
Bok 525
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst e) Pelens installerte kapasitet, eller tverrsnittets kapasitet, beregnes etter aktuell prosjekteringsstandard (seriene NS-EN 1992, 1993, 1994) og Peleveiledningen. Det skal anvendes en fa faktor i samsvar med Peleveiledningen. For frittstående peler i vann skal det anvendes en fv faktor i samsvar med N400 for hele pelen, unntatt pelespissen hvor fa-faktor anvendes.

For utstøpte stålrørspeler og stålkjernepeler, se TRV:04579 og TRV:08105 nedenfor om rørets/foringsrørets medvirkning.

Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon