TRV:04571

ID TRV:04571
Bok 525
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Det skal spesifiseres peler som tilfredsstiller regelverket og krav til:
  • betong
  • armering
  • utforming
  • toleranser
  • utførelse
  • kontroll

Se også Bruer/Prosjektering_og_bygging/Betongkonstruksjoner.

Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon