TRV:04580

ID TRV:04580
Bok 525
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Kapasitet av utstøpte stålrørspeler og tilstøtende konstruksjoner skal kontrolleres for lastvirkninger beregnet for to ulike tilstander:
  1. Stålrørets stivhet er medregnet med fullt, ikke-korrodert tverrsnitt
  2. Stålrørets stivhet er medregnet med redusert, korrodert tverrsnitt, eller stålrøret er sett bort fra dersom krav i punkt b) (ovenfor) tilsier at stålet ikke skal medregnes i installert kapasitet.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon