TRV:04615

ID TRV:04615
Bok 525
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Dersom spuntveggen utsettes for frost så vil det oppstå et teletrykk mot spunten.

Det er ikke mulig å forutsi dette teletrykkets størrelse med brukbar nøyaktighet, men det kan bli betydelig. Jorden bak spuntveggen skal derfor holdes frostfri, dette gjelder både horisontalt på bakenforliggende terreng og vertikalt mot spuntveggen.

Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon