TRV:04616

ID TRV:04616
Bok 525
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Sikkerhet mot glidning i et evt. svakere lag under bunnplate skal kontrolleres.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon