TRV:04618

ID TRV:04618
Bok 525
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) Gravitasjonsmurer skal ikke dimensjoneres for strekkspenninger.
Figur: Plasstøpt vinkelmur og plasstøpt gravitasjonsmur
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon