TRV:04631

ID TRV:04631
Bok 525
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Ved store utgravninger foran støttekonstruksjoner, eller høye oppfyllinger bak, skal disse forankres eller avstives på ett eller flere nivåer. Det finnes flere aktuelle forankringsmåter
  • injisert stag i løsmasser eller fjell
  • vertikal forankringsvegg
  • horisontal forankringsplate
Aktuelle forankringsmåter
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon