TRV:04638

ID TRV:04638
Bok 525
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst h) Fjellboltenes forankringslengde i fjell skal bestemmes som angitt i NS-EN 1997 og NS-EN 1537:1999, men skal ikke være mindre enn:
  • ved tørrstøp: 60•d
  • ved undervannsstøp: 80•d

d = boltediameter

Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon