TRV:04640

ID TRV:04640
Bok 525
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst j) For den ferdige konstruksjonen skal fjellbolter bare benyttes som ekstra sikkerhet ut over et nivå tilsvarende lastkoeffisient γf = 1,0 for alle laster i bruddgrensetilstanden.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon