TRV:04642

ID TRV:04642
Bok 525
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Prosjekteringsgrunnlaget for støttemurkonstruksjoner som er forankret i bakenforliggende jordmasser ved hjelp av bånd av flattstål, glassfiber, syntetiske duker e.l. skal godkjennes av Bane NOR i hvert enkelt tilfelle. Det vises forøvrig tilUnderbygning/Prosjektering og bygging/Stabilitet.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon