TRV:04643

ID TRV:04643
Bok 525
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Det skal utføres stabilitetskontroll av alle fyllinger i henhold til Underbygning/Prosjektering og bygging/Stabilitet.
  1. Utførelse: Midlertidige stadier under oppfylling skal kontrolleres separat.
  2. Utførelse: Jordarmering kan benyttes som stabilitetsforbedrende tiltak.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon