TRV:04649

ID TRV:04649
Bok 527
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Sikkerhetskrav
Kravtekst ▶ b) Overgangsbruer som ikke eies av Bane NOR skal kontrolleres slik at bruene ikke utgjør en sikkerhetsrisiko.
  1. Utførelse: Generisk arbeidsrutine for hovedinspeksjon av bruer skal utføres i tilstrekkelig omfang. Hva som er tilstrekkelig omfang av kontroll avgjøres av kontrollør for den enkelte overgangsbru.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon