TRV:04650

ID TRV:04650
Bok 527
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Dersom det på inspeksjon oppdages en kritisk skade som må prioriteres som AKV skal oppdragsgiver varsles umiddelbart. Sammen med UKV Prioritet 3, skal inspektøren komme med en vurdering av tidsramme som tiltaket bør utføres innen. I mange tilfeller vil det være aktuelt å sette denne slik at tiltaket er utført innen neste hovedinspeksjon, altså innen seks år. Mindre skader og mangler som ikke krever direkte tiltak skal oppføres som UKV Prioritet 3, med merknad om at det ikke er behov for tiltak.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon