TRV:04652

ID TRV:04652
Bok 527
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Det bør utføres en beregning av levetid for eldre stålbruer. Levetidskontroll er nærmere omtalt i vedlegg c: Levetidskontroll.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon