TRV:04654

ID TRV:04654
Bok 527
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Sikkerhetskrav
Kravtekst ▶ a) Tilstander/skader som oppdages under inspeksjon, og som av inspektøren anses som kritiske for sikkerheten skal omgående varsles til oppdragsgiver.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon