TRV:04655

ID TRV:04655
Bok 527
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Sikkerhetskrav
Kravtekst ▶ b) Utførte inspeksjoner skal registreres i Banedata.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon