TRV:04656

ID TRV:04656
Bok 527
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) Hvis ikke hele brua er inspisert skal det fremgå av registreringen hvilke deler av brua som ikke er inspisert.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon