TRV:04658

ID TRV:04658
Bok 527
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst e) I rapporten skal inspektør oppgi følgende:
  • Skadetype
  • Skadeklassifisering
  • Plassering
  • Bilder av skade
  • Skadeårsak
  • Omtrentlig omfang (m² ødelagt betong, lengde og bredde på sprekk, antall sviller eller hakebolter som må byttes osv.)
  • Tiltak for utbedring.
  • Tiltaksramme (tidsramme tiltak bør utføres innen).
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon