TRV:04659

ID TRV:04659
Bok 527
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Ved bytting av bærende konstruksjoner skal tilstand og levetid til eksisterende fundamentering vurderes i forhold til den nye konstruksjonen.

1. Det regnes ikke som gjenbruk dersom et landkar eller fundament blir helt eller delvis demontert og bygget opp igjen. I slike tilfeller må konstruksjonen prosjekteres, kontrolleres og godkjennes i henhold til gjeldende regler og krav for nybygg.

Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon