TRV:04660

ID TRV:04660
Bok 527
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Endring av lastvirkning på fundamentene skal beregnes i forhold til den nye konstruksjonen.
Dette inkluderer vurdering av de geotekniske forholdene under og rundt fundamentene samt hvordan fundamentene med hensyn til byggemåte og materialer håndterer endringer i de vertikale og horisontale kreftene og angrepspunkt.

1. Tiltaket skal forbedre beregnet sikkerhet for fundamentene både under utførelsen og etter at tiltaket er ferdigstilt.

2. Eventuelle forsterkninger eller vedlikehold skal prosjekteres.

Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon