TRV:04661

ID TRV:04661
Bok 562
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Intensjonskrav
Kravtekst Virkeområde for regelverk ,forskrift og autorisasjon - vedlikehold av ekomnett :Bane NORs elektronisk kommunikasjonsnett (ekomnett) skal forvaltes i henhold til det foreliggende regelverk innen ansvarsområdet for Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom).

Bane NORs ekomnett er omfattet av følgende forskrifter og standarder relevant for vedlikehold:

Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav
Kravhensikt Sikre at relevante deler av forskrifts- og autorisasjonskrav som gjelder vedlikehold er implementert i Bane NORs vedlikeholdsrutiner for ekomnett.
Relatert krav
Opprettet 2021/09/14
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon GENERELLE KRAV