TRV:04662

ID TRV:04662
Bok 562
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Intensjonskrav
Kravtekst Sikkerhetskrav til ekomnett: Eier og bruker av Bane NORs ekomnett skal sørge for at det blir foretatt nødvendig ettersyn og vedlikehold, slik at alle installasjoner omfattet av [FEL] til enhver tid tilfredsstiller sikkerhetskravene i Kapittel V i forskriften.
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav
Kravhensikt Sikre at ettersyn og vedlikehold blir utført i samsvar med gjeldende elsikkerhetsrelaterte forskriftskrav.
Relatert krav TRV:00214
Opprettet 2021/09/14
Referanse Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (FEL) Kapittel V. Sikkerhetskrav
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon GENERELLE KRAV
Nyttige lenker https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1998-11-06-1060/