TRV:04665

ID TRV:04665
Bok 562
Kapittel 2
Vedlegg
Kravtype Intensjonskrav
Kravtekst b) Utstyr under transport: Transport av utstyr være i henhold til klimatisk og mekanisk miljøklasse 2.3 spesifisert i ETSI Rec. [ETS 300 019-1-2] eller bedre.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt - "Lagring og transport av utstyr til ekomnett"