TRV:04668

ID TRV:04668
Bok 562
Kapittel 2
Vedlegg
Kravtype Intensjonskrav
Kravtekst a) Syklisk, tidsstyrt og tilstandsbasert overvåkning: Alarmer og feilmeldinger fra selvovervåkingsfunksjoner bør undersøkes regelmessig, avhengig av systemets eller komponentens kritikalitet.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt - "Systemer og komponenter med selvovervåking"