TRV:04668

ID TRV:04668
Bok 562
Kapittel 2
Vedlegg
Kravtype Intensjonskrav
Kravtekst Syklisk, tidsstyrt og tilstandsbasert overvåkning: Alarmer og feilmeldinger fra selvovervåkingsfunksjoner bør undersøkes regelmessig, avhengig av systemets eller komponentens kritikalitet.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Utgått
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt - "Systemer og komponenter med selvovervåking"