TRV:04671

ID TRV:04671
Bok 562
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Intensjonskrav
Kravtekst Forurensning og renhold: Bygninger/rom bør til enhver tid være rene slik at støv og annen forurensning ikke påvirker personale og tekniske anlegg på en uheldig måte.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt - GENERELT - "Bygning"