TRV:04671

ID TRV:04671
Bok 562
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Intensjonskrav
Kravtekst Forurensning og renhold: Bygninger/rom bør til enhver tid være rene slik at støv og annen forurensning ikke påvirker personalet og tekniske anlegg på en uheldig måte.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre vedlikehold av arealer som benyttes i ekomnett.
Relatert krav
Opprettet 2013/08/27
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon "Bygning"