TRV:04674

ID TRV:04674
Bok 562
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Ettersyn med kabelgjennomføringer: Åpne kabelgjennomføringer skal være forsvarlig tettet slik at hensynet til brannsikring er ivaretatt.
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse TEK17 - https://dibk.no/regelverk/byggteknisk-forskrift-tek17/
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt - GENERELT - "Brannsikring"