TRV:04675

ID TRV:04675
Bok 562
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Intensjonskrav
Kravtekst Vedlikeholdstiltak: Tiltak bør settes i verk dersom
  1. Det er skader på bygningsmassen
  2. Det er utilfredsstillende renhold
  3. Det er feil på dørlåser eller låsesystem
  4. Det er feil på lys eller varme
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt - GENERELT - "Brannsikring"