TRV:04688

ID TRV:04688
Bok 562
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Vedlikehold av jordledere og tilhørende festemidler: Mekanisk jordingsleder og -klammer skal være i en slik stand at det ikke fører til situasjoner som kan medføre fare for personskade ved berøring eller brann som følge av overslag.
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse Forskrift om Elektriske Forsyningsanlegg - FEF § 1-1:

Formål "Elektriske anlegg skal prosjekteres, utføres, driftes og vedlikeholdes slik at de sikkert ivaretar den funksjon de er tiltenkt uten å fremby fare for liv, helse og materielle verdier"

Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt - "Jordingssystemer"