TRV:04690

ID TRV:04690
Bok 562
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Intensjonskrav
Kravtekst a) ITIL hendelseshåndtering: Tiltak som følger prosess for ITIL hendelseshåndtering (Service Operations - Event Handling) bør settes i verk for å identifisere feil dersom det er feilmeldinger på alarmsystem.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt - "Alarmsystem"