TRV:04691

ID TRV:04691
Bok 562
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Intensjonskrav
Kravtekst Jordingssystem i tilknytning til radiomast: Tiltak skal settes i verk dersom det oppdages mekanisk feil på jordingsleder eller -klammer som kan medføre fare for personskade ved berøring.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt - "Radiomaster"

Ref. Generiske arbeidsrutiner - Aktivitetsnr.: 1070