TRV:04692

ID TRV:04692
Bok 562
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Intensjonskrav
Kravtekst b) Vedlikeholdstiltak radiomaster: Tiltak bør settes i verk dersom
  1. Det er feil på fundament
  2. Det er feil på mast
  3. Det er feil på klatrevern
  4. Det er feil på bardunering
  5. Det er feil på nedføringer og/eller innfesting av antennekabel
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt - "Radiomast"