TRV:04693

ID TRV:04693
Bok 550
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Et høyt skiftesignal skal kunne vise:
  1. Signal 41, ”Skifting forbudt”. Horisontal ”strek”.
  2. Signal 42, ”Skifting tillatt”. 45° ”strek” opp til høyre.

Unntak til punkt 1:

  1. Det er ikke behov for at signalet skal kunne vise signal 41 dersom signal kun er satt opp for å oppheve ”Stopp” i utkjørhovedsignal
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon