TRV:04702

ID TRV:04702
Bok 550
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst j) Signalhodet bør være plassert slik at avstanden mellom senter av de nederste lyskildene og skinnetopp er
  1. ca. 4,5 meter for høyt skiftesignal på egen mast
  2. ca. 3,5 meter for høyt skiftesignal på et hovedsignals mast
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon