TRV:04708

ID TRV:04708
Bok 550
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Et repetersignal skal kunne vise:
  1. Signal 21, ”kjør med redusert hastighet”. Lys i grønn øvre lampe for 2-lys signalhode og lys i grønn lampe for 1-lys signalhode.
  2. Signal 22, ”Kjør”. Lys i grønn øvre lampe og grønn nedre lampe.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon