TRV:04719

ID TRV:04719
Bok 550
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst l) Merkeskiltet bør plasseres slik at skiltets senter er minimum 2,7 meter over skinnetopp.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon