TRV:04726

ID TRV:04726
Bok 550
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst d) Lyskildene skal ha signalfarge i henhold til [DIN 6163] og lysstyrke målt i optisk akse som vist i Tabell: Togsporsignal lysstyrke.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon