TRV:04727

ID TRV:04727
Bok 550
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst e) Lyskilden skal ha en lysåpning på 115 ± 5 mm.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon